Stavanie košického Dómu sv. Alžbety

Povesť

Košický Dóm sv. Alžbety je najväčšou katedrálou na Slovensku. Aj preto ho stavali viac než storočie.

Podľa povesti košický mešťanosta mal sen postaviť v Košiciach veľkú katedrálu. Stavbou poveril skúsených staviteľov z Talianska. Mešťanosta mal však jednu podmienku. Staviteľ mu v plánoch mal označiť kde sa nachádza miesto – kľúčový bod stavby. Ktorý kameň je potrebné odstrániť, aby došlo k zrúteniu katedrály. Staviteľ z Talianska úlohu splnil no spolovice. V jednou z kameňov v stavbe vytvoril dutinu a do nej ukryl plány s vyznačeným bodom. Kameň zamuroval spolu s tajným plánom.

Presný dátum začiatku výstavby nového chrámu nie je známy, predpokladá sa obdobie medzi rokmi 1380 (požiar starého kostola) a 1402 (prvá písomná zmienka o dóme). Ukončenie výstavby sa datuje do roku 1508. Vonkajšia dĺžka dómu je 60 m, šírka 36 m, výška severnej veže 59 m, hlavnej lode 24 m a bočných lodí 12 m. Pri severnej stene Dómu bola vybudovaná v roku 1906 krypta pre ostatky Františka II. Rákociho a jeho druhov.