Trenčianska studňa lásky

Povesť

Na Trenčianskom hrade sa nachádza studňa hlboká 80 m. K tejto studni sa viaže povesť o láske Omara ku krásnej Fatime, k zajatkyni trenčianskeho hradného pána Štefana Zápoľského. Aby Fatimu vyslobodil, prisľúbil Omar, že vykope na Trenčianskom hrade v tvrdej skale studňu. Po viac ako tri roky kopal so svojimi druhmi, až skala skutočne vydala vodu, z kopáčov však prežili iba niektorí. Prvú čašu vody Omar podal Zápoľskému so slovami: "Vodu máš Zápoľský, ale srdce nemáš". Keď Omar odvážal oslobodenú Fatimu na koni z hradu, zachytil sa jej závoj na šípovom kríku. Na tom mieste dodnes stojí najstarší hostinec v Trenčíne, nazývaný "Fatima", alebo v skorších časoch i "Závoj".

V skutočnosti studňu viac ako 40 rokov kopali vojaci a poddaní z Trenčína. Dokončili ju v roku 1570 a siaha do hĺbky viac ako 80 metrov. Nie je v nej prameň, ale iba stečená dažďová voda.