Rytieri pod Sitnom

Povesť

Podľa všeobecne známej povesti spí veľké množstvo rytierov pod Sitnom. Sú pripravení ubrániť národ v prípade nepokojov a vojen.

K Sitnu sa však viaže niekoľko ďalších povestí. Podľa jednej z nich žil pri Sitne jeden kováč, ktorý nečakane zbohatol. Raz k nemu prišiel akýsi rytier. Ľudia z osady sa čudovali lebo rytier mal zvláštne brnenie, staré ba prastaré. Kováč s rytierom odišiel do lesa. Ľudia sa pýtali čo môže od kováča chcieť. Rytier ho však zaviedol pod vrch Sitno, keď sa v tom vrch otvoril a v ňom spalo nepredstaviteľné množstvo rytierov. Kováč celé roky kul mnoho mečov a mnoho nových brnení. Ľudia v osade na neho postupne zabudli.

O pár rokov sa kováč vrátil späť do dediny s veľkým mešcom dukátov.