Záhada zavalenia baníkov v Kremnici

Povesť

Poznáte najväčšie prepadlisko Šturec pri Kremnici? Ide o ojedinelý prírodný úkaz, jeho dĺžka je 700 m, šírka 300 m a maximálna hĺbka 180 m.

K tomuto obriemu prepadlisku sa viaže smutná banícka povesť, ktorá vznikla v roku 1443 po veľkom a ničivom zemetrasení. Podľa povesti baníci nahnevali zemského ducha, pretože na kresťanský sviatok - Turíce pracovali v podzemí. Trikrát ich vyzval, aby z bani odišli, lebo v ten deň patril jemu a permoníkom. Neposlúchli a on ich za to potrestal tak, že baníci zahynuli v bani počas silného zemetrasenia.

Následkom pravdepodobne tektonických zlomov sa prepadlo takmer 7 miliónov kubických metrov zeminy. V zavalených baniach zahynulo takmer 500 baníkov. V zasypaných baniach v Šturci sa nachádzajú tie najbohatšie zlaté žily.