Lietajúci Cyprián

Povesť

Mních Cyprián, vlastným menom František Ignác Jaschke sa narodil v roku 1724 v poľských Polkowiciach a pôsobil v kamaldulskom Červenom Kláštore. Bol vzdelaný cestovateľ, ľudový liečiteľ, zberateľ, konštruktér, alchymista a spisovateľ. Rehoľné sľuby zložil v roku 1753 v kamaldulskom kláštore pod Zoborom pri Nitre.

Cypriána však preslávila nenápadná veta o lietajúcom stroji v starej listine z roku 1760, v ktorej sa doslova uvádza: „Bol som v Spišskej Belej na námestí, keď tam z príkazu nitrianskeho arcibiskupa Ladislava Mattyasovszkého z Markušoviec spálili čertov voz. Aparát zhotovil istý fráter Cyprián z lechnického kláštora /.../ Pri spálení bolo mnoho ľudí a zastavili sa aj ctihodní kanonici zo Spišskej Kapituly. Fráter Cypriánus si pripol čertovu mašinu na vrchu Troch korún a s jej pomocou doletel až k Morskému oku.“

Cyprián zomrel 16. apríla 1775 v Červenom Kláštore.