Figurína Alžbety Bátoriovej

Povesť

Kópia dobovýcch šiat Alžbety Bátoryovej na figuríne.