Čachtická pani

Povesť

Smutne preslávená grófka Alžbeta Bátoriová, tiež prezývaná vo svetových románoch ako Krvavá grófka, sa narodila v roku 1560 v dnešnom maďarskom Nyírbátore. Bátoriovci vlastnili viaceré majetky v Uhorsku, okrem iného aj panstvo Čachtice. Alžbeta sa vydala ako 15-ročná. So svojím manželom Františkom Nádasdym mala dohromady päť detí - dospelosti sa dožili dcéry Anna a Katarína, syn Pavol, dcéra Uršula a syn Andrej zomreli v detskom veku.

Je považovaná za najznámejšiu masovú vrahyňu v slovenských a maďarských dejinách. Údajne zabila viac ako 650 ľudí, prevažne žien. Podľa svedectiev dievčatá týrala horiacimi sviečkami, rozpáleným železom, topila v ľadovej vode a kúpala sa v ich krvi.

Bátoriovú nikdy neodsúdili, no uväznili ju v roku 1610 na Čachtickom hrade. Po štyroch rokoch zomrela ako 54-ročná o druhej hodine v noci. Údajne je pochovaná v čachtickom kostole neďaleko hlavného oltáru.

Uhorský palatín Stanislav Turzo napísal o posledných hodinách Bátoriovej nasledovné: “Večer sa zmienila drábovi o tom, aké má studené ruky. Vankúš, ktorý mávala zvyčajne pod hlavou, si položila k nohám. Veľmi sa modlila a spievala nábožné piesne. Tej noci zomrela, ráno ju našli mŕtvu.“