Templári v kostolíku Ludrová

Povesť

V susedstve Ružomberka, v dedine Ludrová, stojí od 13. storočia záhadný kostol, ktorý sa spomína súvislosti s Templármi. Je považovaný za najstarší kostolík na území Liptova a jeho veku zodpovedá aj množstvo legiend, s ktorými je spájaný.

Podľa povesti sa v ňom nachádza hrobka templárskeho majstra Johannesa Gottfrieda von Herberstein. Ten vraj zomrel za záhadných okolností v templárskom kláštore v Ružomberku na vrchu Mních v roku 1230 počas návštevy Uhorska. Pozostatky majstra sú vraj spolu s veľkým pokladom uložené niekde pod oltárom kostola.

Kedysi sa dokonca hovorilo aj o tajných chodbách vedúcich z kostola až do templárskeho kláštora na vrchu Mních či na vzdialené osady. Tiež sú známe záhadné nočné omše mŕtvych z okolitého cintorína.