Val obrov

Povesť

Val obrov alebo taktiež nazývaný Spečený val, Dlhý val alebo Slovenský čínsky múr je dlhý približne 60 km, a tiahne sa od vrchu Sitno na juh cez Štiavnické vrchy, Pečenice, Dudince, Dolné Semerovce až k rieke Ipeľ. Pravdepodobne ide o pokračovanie valov, ktoré sa nachádzajú v dnešnom Maďarsku, ktoré sa nazývajú Sarmatský val. Spomína sa už v 13. storočí v listine ako „Fossa giganteum“ t.j. val obrov.

Val je 12 až 15 m široký, na temene má šírku 2 až 4 m a výška valu je približne 2,5 až 3 m. Donedávna niektorí odborníci uvádzali, že zemina valu je na niektorých miestach spečená pri vysokej teplote (odtiaľ názov „spečený“). Tento názor je už dnes prekonaný. Val nebol „spečený“ požiarom.

Datovanie stavby dodnes nie je ukončené. Uvádza sa 4. storočie po Kristovi, okolo roku 0 alebo dokonca 600 rokov pred Kristom. Podľa ľudovej povesti val postavili čerti. Ide o jednu z najväčších záhad Slovenska.