Desivé zemetrasenie v Komárne

Povesť

Zem pod Komárnom dáva do pohybu tektonické rozhranie medzi karpatským a panónskym blokom. Práve v okolí Komárna bolo dňa 28. júna 1763 jedno z najtragickejších zemetrasení v strednej Európe. Zem sa triasla síce len 4 minúty, no zemetrasenie bolo také silné, že mnohé obce a mestečká zrovnalo so zemou, spôsobilo veľké trhliny v pôde, a v samotnom Komárne narobilo spúšť.

Zemetrasenie prišlo nečakane, keď mnohí obyvatelia Komárna boli práve na bohoslužbách v kostoloch. Prvý otras prišiel o 5.30 h. Ľudia sa z toho nestihli spamätať a o 15 minút nastalo druhé, oveľa silnejšie zemetrasenie. V meste sa vraj roztvorila zem a šľahali z nej plamene. Zrútilo sa sedem kostolov, tri rehoľné domy, 279 meštianskych domov, poškodených bolo 785 domov a celkovo zahynulo viac ako 200 obyvateľov. Samotný richtár mesta Adam Röth, ktorý riadil organizovanie pomoci, zomrel o dva mesiace po nešťastí na vyčerpanie a gangrénu.

Do dnešných čias sa zachovala smutná komárňanská povesť, ktorá hovorí o tom, že počas zemetrasenia sa do zeme prepadol koč – šesťzáprah s nevestou aj s celým svadobným sprievodom.