Prenájom výstavy

Máte záujem o výstavu Záhady Slovenska vo vašom meste?

Môžete si ju prenajať krátkodobo alebo ako dlhodobý prenájom.

Ako si výstavu môžete objednať?

Prostredníctvom kontaktného formulára na tejto stránke.

Obchodné podmienky:

Konkrétne podmienky spolupráce sú riešené individuálne s jednotlivými inštitúciami. V princípe je naša výstava zapožičaná na určitú dobu (pre obchodné centrá odporúčame 3-4 týždne, pre múzeá 3-4 mesiace) za podmienok uhradenia priamych nákladov a honorárov. Akékoľvek vstupné za výstavu je príjmom organizátora výstavy.

Technické parametre výstavy:

Výstavná plocha:

-Optimálna veľkosť priestoru je 200 – 300 m2

-Požadovaná výška výstavných priestorov vzhľadom k výške exponátov je min. 3,5 m

-Potrebné rozmery prístupových dvier je 2 m výška x 1 m šírka

-V prípade umiestnenia výstavy na poschodí je potrebné zaistiť dostatočný priestor pre manipuláciu s exponátmi (dostatočná šírka schodiska, dvier a výťahov)

-Celková hmotnosť výstavy je 5000 kg (vrátane prepravných bední)

Skladovací priestor a technické zázemie:

-Požadovné skladovacie priestory pre dočasné uskladnenie výstavy je min. 100 m2

-Zaistenie dostatočného prístupu pre mákladný automobil (nákladná rampa, parkovanie zdarma a pod.) a zabezpečenie parkovania pre príjazd, vykládku a nakládku výstav po dobu min. 7 hodín.

-Zabezpečenie paletovacích vozíkov

-Dostatočná nosnosť podlahy

-Zabezpečenie prístupu personálu pre inštaláciu a deinštaláciu (vstupné karty, kódy, bezpečnostné podmienky a pod.)

Inštalácia výstavy:

-1-2 dni vyloženie a vybalenie exponátov a samotné inštalovanie výstavy

-Inštalovanie môže prebehnúť počas dňa alebo v nočných hodinách

Demontáž výstavy:a

-8-9 hodín – rozoberanie výstavy a balenie exponátov do automobilu

Personál:

-Zabezpečenie pomocného technického personálu (min. 1 človek počas inštalácie a deinštalácie)

-Zabezpečenie denného upratovania v okolí exponátov